Staden är din
– häng med.

Helsingforsdagens programsökning har börjat.

Helsingfors och Helsingin Sanomat inbjuder stadsborna att göra staden till sin och att tillsammans skapa Helsingforsdagen.

Senast 15.4.2017

Ladda ner mer detaljerade anvisningar som PDF

ANMÄL DITT EVENEMANG HÄR

Gör ditt eget program och ansök om verksamhetsstipendium.

Till Helsingforsdagens programsökning är alla aktörer välkomna som producerar avgiftsfritt program som är öppet för alla. Anmäl dig senast 15.4.2017. Programarrangörerna kan erbjuda program för en dag eller ordna program båda dagarna. En jury som består av stadsbor väljer mottagarna av verksamhetsstipendierna senast den 30 april.

Vill du uppträda?

Om du vill uppträda och delta i ett redan existerande evenemang (exempelvis på Espens estrad), kan du sända erbjudandet direkt med e-post.

SÄND ERBJUDANDET HÄR

Helsingfors sjuder av aktiviteter.

11.–12.6.2017

Hela staden

Till ära av jubileumsåret Finland 100 firars Helsingforsdagen i två dagar, 11–12.6.2017. Hundratals avgiftsfria evenemang erövrar staden och stadsdelarna. I det breda programutbudet finns något för var och en.

Dagen har utvecklats till en stadsfest, som bjuder på program, aktiviteter och sevärt i riklig omfattning. Stadens centrum fylls av festfolk, men Helsingforsdagen märks utmärkt också utanför stadskärnan i de olika stadsdelarna.

Helsingforsdagens hela program offentliggörs i maj.

Tilläggsinformation om Helsingforsdagen från producenten marianne.saukkonen@hel.fi